NishNova

nishnova.nisantasi.edu.tr

2209-B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

ÇAĞRI DUYURUSUNDA GÜNCELLEMELER YAPILMIŞTIR. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN DETAYLI İNCELEYİNİZ.

Lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. (Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.)

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği 2018 Yılı Çağrı Duyurusu için tıklayınız. ( https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-b_cagri_metni_22.06.2018.pdf )

Başvuru yapmak için proje ofisi ile iletişime geçiniz. ( proje@nisantasi.edu.tr )

Detaylı bilgi için tıklayınız ( http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projeleri-destegi-programi )

5.Dönem Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 17.09.2018/12.10.2018
6.Dönem Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 19.11.2018/21.12.2018

Yayın Tarihi: 06.09.2018 - 15:38:04